FöPL-försäkringen är grunden för ditt pensionsskydd

Du tjänar in ålderspension för din företagarverksamhet enligt den FöPL-arbetsinkomst du angett. Familjepensions- och invalidpensionsbeloppet beräknas också utifrån din FöPL-försäkring.

Se vad din pension består av