Grunden för din sociala trygghet

Arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring påverkar förutom pensionen även

  • beloppet av de sjkuk-, moderskaps- och föräldradagpenningar som beviljas av FPA
  • rätten till arbetslöshetsdagpenning och beloppet för den inkomstrelaterade dagpenning.

Kontrollera din sociala trygghet med företagarens räknare.