Vad kan du göra i vår webbtjänst?

I vår webbtjänst kan du

  • skriva ut ett försäkringsintyg för en offert
  • skriva ut ett inkomstintyg
  • justera arbetsinkomsten och förfallomånaderna
  • kommunicera snabbt och tryggt med Varmas experter
  • ansöka om tilläggstid för dina avgifter

Som företagare kan du logga in på tjänsten genast med dina egna personliga bankkoder. Du får dina företagskoder när du fyller i webbtjänstavtalet.