Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Viktiga fakta om arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen

Du tjänar in pension enligt arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Om du blir sjuk eller får tillökning i familjen beräknas också FPA:s förmåner enligt FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Också din rätt till arbetslöshetsskydd beror på arbetsinkomstens storlek. 

Minimi- och maximibelopp för arbetsinkomsten 2017:

  • Minimi  7 645,25€
  • Maximi  173 625,00€                 
  • Nedre gräns för att omfattas av arbetslöshetsskyddet är 12 564,00€

Det är viktigt att arbetsinkomsten är på rätt nivå genast när du startar företagsverksamheten. Några viktiga fakta om arbetsinkomsten: 

  • du fastställer själv din arbetsinkomst
  • arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på din arbetsinsats
  • din arbetsinkomst ska motsvara den lön som för samma arbete skulle betalas till en lika yrkesskicklig person som du själv är
  • arbetsinkomsten är inte detsamma som din beskattningsbara företagarinkomst eller den lön du lyfter från ditt företag

Använd Företagarens räknare när du funderar på din arbetsinkomst!