Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med det beslut som du har fått av Varma? Du har rätt att överklaga beslutet inom 7 + 30 dagar.  

Du kan söka ändring i Varmas beslut hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Om beslutet inte ändras i denna instans, kan du överklaga vidare hos försäkringsdomstolen.

 

 

Frågor och svar

Kan jag sända ytterligare utredningar i efterhand?
Jag har fått avslag på mina besvär av pensionsnämnden för arbetspensionsärenden. Vart ska jag då vända mig för att överklaga vidare?