Ansökan om familjepension

Familjepensionen kompletterar efterlevande makens och minderåriga barns utkomst efter att familjeförsörjaren avlidit.
   
Läs mer

Frågor och svar

Jag är frånskild. Har jag rätt till efterlevandepension efter mannens död?
Mitt barn fyller snart 18 år. Han studerar och bor hemma. Får han även i fortsättningen familjepension?
Jag har tre minderåriga barn. Räcker det med en pensionsansökan?