Ansökan om invalidpension

Du kan ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd när du på grund av sjukdom inte längre kan arbeta i egen eller annans tjänst. Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid, ansök om delinvalidpension.
 
Om du redan har beviljats rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid, och du efter att stödperioden gått ut fortfarande inte kan återgå till arbetet eller delta i arbetspensionsrehabilitering, kan du ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd genom att lämna in ett nytt B-läkarutlåtande till Varma.

Du kan arbeta jämsides med pension utan att förlora din pensionsrätt.

Varma kan stödja dig att fortsätta i arbetslivet med hjälp av arbetspensionsrehabilitering.
Läs mer

Frågor och svar

Vad ska jag göra när jag fått avslag på min ansökan om invalidpension?
Varför har jag fått avslag på min ansökan om invalidpension, fastän min läkare anser att jag är arbetsoförmögen?
Annanstans på nätet