var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Ansökan om pension

Ditt ärende handläggs snabbare om ansökan och beslutet sköts digitalt

Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår e-tjänster.  Logga in.

 1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension. Kontrollera också vilka andra uppgifter än ditt IBAN-kontonummer du behöver för att fylla i ansökan.
 2. Fyll i en elektronisk ansökan. Kontrollera när ansökan ska göras.

Du kan samtidigt ansöka om både arbets- och folkpension. Kontrollera om du även kan få pension från FPA. Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga rehabilitering.

Ska din arbetstagare gå i pension?  Läs anvisningar för arbetsgivaren (pdf).

Ansök om pension elektroniskt

Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Ansökan om pension

Ansök om pension vid rätt tid

För en ansökan om ålderspension räcker i allmänhet ett par veckor. En ansökan om invalidpension tar längre tid.

Om du har bott eller arbetat i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i ett land som ingått avtal om social trygghet, gör ansökan i Varmas e-tjänst tidigast 6 månader innan pensionen börjar. Om du har bott eller arbetat i något annat land, ansök om pension direkt från landet i fråga.

Oberoende av ditt boende- eller arbetsland ska du alltid också fylla i U-bilagan Boende och arbete utomlands genom att logga in i vår e-tjänst. Obs! U-bilagan ska fyllas i även om du inte ansöker om pension utomlands, eftersom man med hjälp av uppgifterna utreder vilken inverkan din vistelse utomlands har på arbets- och folkpensionen. 

Så här ansöker du om ålderspension

Jag är med i arbetslivet

Efter pensionsreformen från och med 2017 tjänar du in pension med 1,5 % per år. Dessutom höjs din pension med 0,4 % per uppskjuten månad om du fortsätter arbeta efter att du fyllt 63 år.

Du kan gå i ålderspension enligt eget val i åldern 63–68 år. Ta upp pensionsfrågan till diskussion på din arbetsplats, exempelvis i samband med utvecklingssamtal.

Pensionen inleds då anställningsförhållandet upphört, tidigast från början av den månad som följer på den månad när man fyller 63 år.

Som 53–62-åring tjänar du in pension med 1,7 % per år och med 1,5 % per år efter att du fyllt 63 år. Dessutom höjs din pension med 0,4 % per uppskjuten månad om du fortsätter arbeta efter du fyllt 63 år.

Du kan gå i ålderspension vid vilken tidpunkt du vill mellan den lägsta och den högsta pensionsåldern. Vid den målsatta pensionsåldern enligt pensionsreformen är effekten av uppskovsförhöjningen (0,4 % per år fr.o.m. 2017) lika stor som den minskning som livslängdskoefficienten ger upphov till vid den lägsta pensionsåldern.

Ta upp pensionsfrågan till diskussion på din arbetsplats, exempelvis i samband med utvecklingssamtal.

Pensionen inleds då anställningsförhållandet upphört, tidigast från början av den månad som följer på den månad när man uppnått den lägsta pensionsåldern.

Jag ansöker om pension

Din lägsta pensionsålder är @MinYear @MinMonth, din målsatta pensionsålder @TargetYear @TargetMonth och din högsta pensionsålder är @MaxYear.
Din lägsta pensionsålder är @MinYear @MinMonth och din högsta pensionsålder är @MaxYear.
 1. Bestäm när du vill gå i pension.
 2. Avtala om när du ska sluta arbeta i god tid. Företagare kan beviljas ålderspension även om företagsverksamheten fortsätter.
 3. Ansök om pension 2 veckor innan pensionen börjar. Om du har bott eller arbetat utomlands, ansök om pension tidigast 6 månader innan pensionen börjar och fyll också i U-bilaga Boende och arbete utomlands.
 4. Du får det slutgiltiga pensionsbeslutet först efter att arbetsgivaren har meddelat datumet för anställningens upphörande och löneuppgifterna till inkomstregistret.
 5. Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt. Om du inte hade valt det elektroniska beslutet får du ditt beslut per post till din hemadress. 
Fyll i en elektronisk ansökan

Jag är pensionär

Du får in pensionen på ditt konto efter att beslutet postats. I fortsättningen finns pensionen på kontot den första bankdagen varje månad.

Vi skickar ett arbetspensionskort som berättigar till pensionärsrabatt till din hemadress ungefär 2 veckor efter beslutet. Du kan även spara det elektroniska arbetspensionskortet på din mobil.

Du kan förvärvsarbeta efter att pensionen inletts. För lönearbete jämsides med ålderspension intjänas ny pension med 1,5 % om året utan inkomstbegräsningar.

Ålderspension i ett nötskal

Ålderspension (pdf).

Så här ansöker du om partiell ålderspension

 1. Planera. Beräkna ditt pensionsbelopp. Fundera samtidigt på om din nuvarande arbetsinkomst förändras. Det är frivilligt att arbeta jämsides med den partiella ålderspensionen. Du kan också fundera på när du tänker gå helt och hållet i ålderspension.
 2. Avtala. Om du är anställd och vill förkorta din arbetstid ska du avtala om detta med din arbetsgivare. Om du är företagare och din arbetsinsats ändras när du börjar ta ut partiell ålderspension ska du anmäla din nya FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan. Företagare behöver en FöPL-försäkring om arbetsinsatsen vid sidan av den partiella ålderspensionen överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldighet 7 958,99 € år 2020 (7 799,37 € år 2019).
 3. Ansök. Lämna in ansökan 2 veckor före pensioneringen. Den partiella ålderspensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan.

Observera att när du senare ska gå i pension helt och hållet måste du lämna in en separat ansökan.

Partiell ålderspension (pdf).

Partiell ålderspension

 • Åldersgräns 61 år
 • 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av föregående år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

Lämna in din ansökan till Varma om förmånslåtaren fick pension från oss, eller om hans eller hennes förvärvsinkomst under de två sista åren huvudsakligen var försäkrad hos oss.

 1. Fyll i ansökan om efterlevandepension, om du har rätt till familjepension. Kontrollera rätt till pension. 
 2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
 3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

På pdf-blanketterna nedan kan du kontrollera vilka uppgifter du behöver när du ansöker. Snabbast får vi din ansökan via Varmas e-tjänster

Familjepension (pdf).

Familjepension kan beviljas

 • barn under 18 år
 • äkta make
 • partner i registrerat partnerskap

En sambo kan inte få familjepension.

Ansökan om familjepension

Pdf-ansökan

Om du inte kan lämna in din ansökan i webbtjänsten, använd ansökan i Arbetspension.fi. Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut och underteckna den. Skicka in din ansökan per post till Varma, PB 3, 00098 VARMA eller skanna in den (undertecknad) och sänd den med säker e-post.

Efterlevandepension (pdf).)
Barnpension (pdf).
- Information för den som söker pension (pdf).

Bosättning och arbete utomlands, bilaga U (pdf).

Så skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka ett krypterat meddelande på adressen https://turvaposti.varma.fi

 1. Lägg till din egen e-postadress som avsändare.
 2. Klicka på "Fortsätt" för att fortsätta. Skriv ditt ärende i ämnesraden och själva meddelandet. Lägg till nödvändiga bilagor. Tryck på "Sänd".
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();