Arbete, rehabilitering eller pension efter sjukledighet

Arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården ordnar ett arbetshälsosamtal om arrangemangen i samband med återgången till arbetet. Samtal ordnas när sjukdagpenning har betalats för 30–90 dagar.

När sjukdagpenning betalats för

  • 30 dagar: Arbetsgivaren rapporterar om sjukfrånvaron till företagshälsovården.
  • 60 dagar: Sjukdagpenning ska senast nu sökas från FPA.
  • 90 dagar: Skicka företagsläkarens utlåtande till FPA, om arbetsoförmågan fortsätter. (Gäller inte företagare, arbetslösa, personer som sköter eget hushåll eller studerande.)
  • 300 dagar: Rätten till sjukdagpenning upphör.

Efter dagpenningen är alternativen

  • tillbaka till arbetet + eventuella arbetsarrangemang
  • partiell sjukdagpenning + deltidsarbete
  • yrkesinriktad rehabilitering
  • delinvalidpension
  • invalidpension.
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();