Borde du samtidigt ansöka om arbetspension från Varma och om folkpension från Fpa?

*Om din arbetspension är cirka 1 300 €/mån eller mindre, kontrollera först hos FPA om du utöver arbetspensionen kunde vara berättigad till folkpension.

Arbetspension - folkpension

Bekanta dig med FPA:s förmåner
Läs de detaljerade ansökningsanvisningarna:
Ålderspension
Ålderspension för arbetslösa
Partiell ålderspension
Invalidpension
Arbetslivspension
Familjepension