Kontrollera den efterlevande makens rätt till familjepension

Den efterlevande maken kan få familjepension om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 

En efterlevande make som har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren är berättigad till familjepension, oberoende av egen ålder eller barnets ålder.

En efterlevande make utan barn kan få familjepension, om han eller hon

  • är minst 50 år vid makens död eller
  • fått invalidpension i minst 3 år omedelbart före makens bortgång.

Dessutom förutsätts

  • att den efterlevande maken har varit under 50 år när äktenskapet ingåtts och
  • att äktenskapet har varat i åtminstone 5 år före makens bortgång.

Om äktenskapet ingåtts före 1.7.1990 har den efterlevande maken rätt till familjepension, även om han eller hon varit över 50 år då äktenskapet ingåtts.