Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår nättjänst.

  1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension.
  2. Fyll i en elektronisk ansökan - kontrollera nedan när.

Med Varmas elektroniska ansökan kan du ansöka om både arbets- och folkpension. Om du samtidigt väljer elektronisk kundkommunikation kan du se beslutet i webbtjänsten och får beslutet snabbare än per post.

Ansök vid rätt tid

Sänd din ansökan till oss

  • 2 veckor innan pensionen börjar, om du ansöker om ålderspension eller partiell ålderspension
  • senast 2 månader innan sjukdagpenningen upphör, om du ansöker om invalidpension
  • 6 månader innan pensionen börjar, om du har bott eller arbetat utomlands. Fyll dessutom i den elektroniska U-bilagan  Boende och arbete utomlands.

Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga rehabilitering.
Ska din arbetstagare gå i pension?  Läs anvisningar för arbetsgivaren (pdf).