Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår nättjänst.

  1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension.
  2. Fyll i en elektronisk ansökan - kontrollera nedan när.

Du kan samtidigt ansöka om både arbets- och folkpension. Skulle du också kunna få pension från FPA? Kontrollera

Ansök vid rätt tid

  • Ålderspension eller partiell ålderspension: 2 veckor innan pensionen börjar om 
  • Ålderspension för person som har fyllt 62 år och som har fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar: 1 månad innan pensionen börjar 
  • Invalidpension: senast 2 månader innan sjukdagpenningen upphör
  • Delinvalidpension eller arbetslivspension: några månader på förhand
  • Familjepension: så fort som möjligt från förmånslåtarens död

Om du har bott eller arbetat utomlands, ansök 6 mån. innan pensionen börjar och fyll i bilagan Boende och arbete utomlands.
Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga rehabilitering.
Ska din arbetstagare gå i pension?  Läs anvisningar för arbetsgivaren (pdf).