Så ansöker du om partiell ålderspension

  1. Planera. Beräkna ditt pensionsbelopp via vår webbtjänst. Fundera samtidigt på om din nuvarande arbetsinkomst förändras. Det är frivilligt att arbeta jämsides med den partiella ålderspensionen. Du kan också fundera på när du tänker gå helt och hållet i ålderspension.
  2. Avtala. Om du är anställd och vill förkorta din arbetstid ska du avtala om detta med din arbetsgivare. Om du är företagare och din arbetsinsats ändras när du börjar ta ut partiell ålderspension ska du anmäla din nya FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan. Företagare behöver en FöPL-försäkring om arbetsinsatsen vid sidan av den partiella ålderspensionen överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldighet (7 645,25 € år 2017).
  3. Ansök. Lämna in ansökan 1 månad före pensioneringen. Snabbast får vi din ansökan om du går in på varma.fi och lämnar in en elektronisk ansökan om partiell ålderspension. Vid behov får du en ansökan från Arbetspension.fi eller FPA. Den partiella ålderspensionen betalas inte i form av folkpension.

Den partiella ålderspensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan.
Partiell ålderspension (pdf)