Arbete under pensionstiden

Arbete vid sidan av pension

Du kan förvärvsarbeta vid sidan av pensionen utan att det inverkar på den pension som Varma betalar ut. Deltids- eller invalidpensionen har dock en inkomstgräns. Du tjänar dessutom in ny pension för ditt arbete.

Du intjänar pension på alla inkomster som är underställda förskottsinnehållning, även till exempel semesterpenning och naturaförmåner. Kapitalinkomster, till exempel hyres- och dividendinkomster, påverkar inte utbetalningen av arbetspension.

  • Det finns ingen inkomstgräns när du lyfter ålderspension.
  • Deltidspensionen har en personlig inkomstgräns som överenskommits vid pensioneringen.
  • Invalidpensionen har en inkomstgräns som utgörs av en procentandel av dina inkomster före pensionen eller minst 743,83 euro i månaden.

När kan du ansöka om utbetalning av pension