var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Arbete under pensionstiden

Visst är det möjligt - här ser du hur

Arbete vid sidan av pension

Du kan förvärvsarbeta vid sidan av pensionen utan att det inverkar på den pension som Varma betalar ut. Deltids- eller invalidpensionen har dock en inkomstgräns. Du tjänar dessutom in ny pension för ditt arbete.

Du intjänar pension på alla inkomster som är underställda förskottsinnehållning, även till exempel semesterpenning och naturaförmåner. Kapitalinkomster, till exempel hyres- och dividendinkomster, påverkar inte utbetalningen av arbetspension.

 • Det finns ingen inkomstgräns när du lyfter ålders- eller partiell ålderspension.
 • Deltidspensionen har en personlig inkomstgräns som överenskommits vid pensioneringen.
 • Invalidpensionen har en inkomstgräns som utgörs av en procentandel av dina inkomster före pensionen eller minst 834,52 euro i månaden. Den senare gränsen gäller också arbetslivspensionen.

Kontrollera din ankomstgräns närmare

När kan du ansöka om utbetalning av ny pension?

 • Arbete medan du lyfter ålderspension
  Gör en ny ansökan om pension som tjänats in vid sidan av ålderspensionen som 68-åring.
   
 • Arbete medan du lyfter partiell ålderspension
  Ansök om ålderspension efter att du uppnått din lägsta pensionsålder och när anställningen upphör.
   
 • Arbete medan du lyfter deltidspension
  Ansök om ålderspension efter att du uppnått din lägsta pensionsålder och när anställningen upphör.
   
 • Arbete medan du lyfter invalidpension
  Gör en ansökan om ålderspension när din anställning avslutas och du uppnår pensionsåldern 65 eller 63 år (för personer som insjuknat efter 2016 och personer med arbetslivspension den lägsta pensionsåldern i den egna åldersklassen).
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();