Om inkomsterna förändras eller upphör

Om din lön som deltidsarbete ändras betydligt (+/-15 %) kan det bli nödvändigt att omräkna ditt pensionsbelopp. Om du till exempel blir tvungen att tillfälligt lämna arbetet kan du ansöka om ett uppehåll i pensionsutbetalningen.

Du kan återgå till deltidspension om deltidsarbetet avbryts för högst 6 månader. Om avbrottet pågår längre än 6 månader kan du inte återgå till deltidspension, eftersom deltidspensioner inte längre beviljas efter 2016.

Utbetalningen av deltidspension upphör, om

  • dina inkomster inte stannar inom 35–70 %
  • du övergår till heltidsarbete
  • du är borta från arbetet i mer än 6 veckor (med undantag för semester och sjukledigheter)
  • arbetet upphör helt och hållet.

Ta kontakt med Varma om din lön förändras mer än vad gränserna medger eller om ditt arbete avbryts för mer än 6 veckor eller helt upphör.

Så skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka ett krypterat meddelande på adressen https://turvaposti.varma.fi
Lägg till din egen e-postadress som avsändare.
Lägg till vanhuuselake@varma.fi som mottagare
Klicka på Fortsätt för att fortsätta. Skriv ditt ärende i ämnesraden och själva meddelandet. Lägg till nödvändiga bilagor. Tryck på Sänd.