Arbete under pensionstiden

Du kan förvärvsarbeta vid sidan av pensionen utan att det inverkar på den pension som Varma betalar ut. Du tjänar dessutom in ny pension för ditt arbete.

Du intjänar pension på alla inkomster som är underställda förskottsinnehållning, även till exempel semesterpenning och naturaförmåner. Kapitalinkomster, till exempel hyres- och dividendinkomster, påverkar inte utbetalningen av arbetspension.

  • Det finns ingen inkomstgräns när du lyfter ålderspension.
  • Under deltidspensionen får dina inkomster som lägst vara 35 % och som högst 70 % av de inkomster som du fick i heltidsarbetet för deltidspensionen.
  • Om du får invalidpension kan du tjäna högst 40 % av din inkomstnivå före pensioneringen, utan att pensionen dras in eller ändras till delinvalidpension. För delinvalidpension är inkomstgränsen 60 %. Oberoende av din personliga inkomstgräns får du emellertid förtjäna 743,38 € i månaden utan att det inverkar på pensionen (tidsbunden lag fram till 31.12.2016).