Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Arbete medan du lyfter deltidspension

När du går i deltidspension fastställs en personlig inkomstgräns för dig. Vi skickar dig varje år vid årsskiftet ett brev med uppgifter om din indexjusterade inkomstgräns. Du kan sporadiskt överstiga eller understiga din personliga inkomstgräns med högst 15 procent. Dina inkomster får dock aldrig minska under 35 % eller öka över 70 % av din inkomstnivå som heltidsarbetande.

Om din lön som deltidsarbete ändras betydligt kan det bli nödvändigt att omräkna ditt pensionsbelopp. Om du till exempel blir tvungen att tillfälligt lämna arbetet kan du ansöka om ett uppehåll i pensionsutbetalningen.

Du kan återgå till deltidspension om deltidsarbetet avbryts för högst 6 månader. Om avbrottet varar längre än 6 månader kan vi bevilja en ny deltidspension först efter att du arbetat heltid i 12 månader. Nya deltidspensioner beviljas dock inte efter år 2016.

Utbetalningen av deltidspension upphör, om

  • dina inkomster inte stannar inom 35–70 %
  • du övergår till heltidsarbete
  • du är borta från arbetet i mer än 6 veckor (med undantag för semester och sjukledigheter)
  • arbetet upphör helt och hållet.