Arbete medan du lyfter invalidpension

När du är invalidpensionerad kan du ha förvärvsinkomster upp till 40 % av din tidigare inkomstnivå utan att pensionen dras in eller ändras till delinvalidpension. Informera alltid Varma om att du börjat arbeta, e-postadress: tyokyvyttomyyselake@varma.fi

Inkomstgränsen för delinvalidpension är 60 %. Vilken inkomstgräns som gäller i ditt fall anges i pensionsbeslutet.

Oberoende av din personliga inkomstgräns får du emellertid förtjäna 737,45 € i månaden utan att det inverkar på pensionen. Denna inkomstgräns gäller alltid även invalidpension från FPA. Om du får folkpension, meddela dina arbetsinkomster till FPA.

Om du inte känner till din inkomstgräns kan du kontakta Varma, tyokyvyttomyyselake@varma.fi, eller logga in på vår webbtjänst och kontrollera din inkomstgräns.