Arbete medan du lyfter invalidpension

När du är invalidpensionerad kan du ha förvärvsinkomster upp till 40 % av din tidigare inkomstnivå utan att pensionen dras in eller ändras till delinvalidpension. Informera alltid Varma om att du börjat arbeta, e-postadress: tyokyvyttomyyselake@varma.fi

Inkomstgränsen för delinvalidpension är 60 %. Vilken inkomstgräns som gäller i ditt fall anges i pensionsbeslutet.

Oberoende av din personliga inkomstgräns får du emellertid förtjäna 743,83 € i månaden utan att det inverkar på pensionen (tidsbunden lag fram till 31.12.2016).

Om du inte känner till din inkomstgräns kan du kontakta Varma, tyokyvyttomyyselake@varma.fi, eller logga in på vår webbtjänst och kontrollera din inkomstgräns