Arbete medan du lyfter partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen har inga inkomstgränser, utan man kan jobba helt fritt.

Om du förvärvsarbetar parallellt med den partiella ålderspensionen tjänar du in ny pension normalt fram till dess att du går i pension helt och hållet.