Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Ersättning för rehabiliteringskostnader

När du får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg betalar vi ersättning för rese- och studiekostnader. Kostnader för tilläggsutredningar ersätts enligt separat överenskommelse.

Närmare information om ersättningarna hittar du i Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf:s anvisningar.