var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Pensionens belopp

Arbetspension tjänas in genom arbete och lön

Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din arbetspension baserar sig på

  • den årliga arbetsinkomsten
  • oavlönade tider och
  • livslängdskoefficienten.

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 60,57 €/månad år 2020 (59,36 €/månad år 2019). Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 958,99 €/månad år 2020 (7 799,37 €/år 2019). Folkpensionen kompletterar en låg arbetspension.

I webbtjänsten kan du kontrollera dina uppgifter när det passar dig. Läs hur du kontrollerar pensionsutdraget.

Testa också vår pensionsräknare.

Om du redan är pensionär får du inte längre något arbetspensionsutdrag. Du hittar dina pensionsuppgifter i tjänsten för pensionstagare.

Kontrollera ditt pensionsutdrag årligen

Tack vare inkomstregistret är utdraget nu ännu mer aktuellt.

Pensionsutdrag

När får jag pensionsutdraget?

Du kan se ditt aktuella arbetspensionsutdrag i vår e-tjänst. Vi postar arbetspensionsutdraget vart tredje år till dem som inte har kontrollerat sitt arbetspensionsutdrag i e-tjänsten. År 2020 postar vi arbetspensionsutdrag till alla som är födda i maj–augusti samt åren 1951–1961 under augusti–november. 

Arbetstagare och företagare i Finland som är i åldern 18–68 år och vars arbete är försäkrat enligt arbetspensionslagstiftningen får arbetspensionsutdrag.

Schema för sändning av arbetspensionsutdrag

Uppskatta pensionens storleksklass

Anvisningar
Detta fält är obligatoriskt. Pensionsräknaren omfattar endast personer födda 1952–2000.
Lönen måste vara minst 61 euro i månaden.
Detta fält är obligatoriskt.
Du kan gå i pension tidigast när du är @RetirementYear år @RetirementMonth mån. Detta fält är obligatoriskt. Med den här räknaren kan du räkna ända upp till 70 år.

Resultater

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tillbaka

Anvisning för pensionsräknaren

Med pensionsräknaren kan du uppskatta din framtida pension om du är född 1952 eller senare. Kalkylen utgår från de uppgifter du matar in. Den lämpar sig inte för kalkylering av din pension om du redan får pension eller annan socialförmån.

Ditt slutliga pensionsbelopp kan avvika från pensionsräknarens uppskattning. Du kan få en uppskattning av din pension vid olika åldrar upp till 70 år.

Uppskatta din partiella ålderspension

Anvisningar
Detta fält är obligatoriskt. Pensionsräknaren omfattar endast personer födda 1950–2000.
Lönen måste vara minst 58 euro i månaden.
Detta fält är obligatoriskt.
Med den här räknaren kan du räkna ända up till 70-åring.

Resultater

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tillbaka

Anvisning för pensionsräknaren

Med den här räknaren kan du uppskatta beloppet av din partiella ålderspension. Den nedre åldersgränsen är till en början 61 år och den höjs i takt med att den allmänna livslängden ökar.

Den partiella pensionen är 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av det år som föregår pensioneringen. Om du tar ut pensionen före din egen nedre gräns för ålderspension minskas pensionen varaktigt med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Uppskattningen grundar sig på de uppgifter du gett. Räknaren lämpar sig inte för pensionsberäkning om du redan får pension eller annan socialförmån. Det slutliga pensionsbeloppet kan avvika från räknarens uppskattning.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();