Pensionens belopp

Arbetspension tjänas in genom arbete och lön

Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din arbetspension baserar sig på

  • den årliga arbetsinkomsten
  • oavlönade tider och
  • livslängdskoefficienten.

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 58,27 €/månad år 2018 (58,19 €/månad år 2017). Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 656,26 €/år 2018.

Kontrollera varje år att dina inkomstuppgifter i arbetspensionsutdraget är korrekta. I webbtjänsten kan du kontrollera dina uppgifter när det passar dig.
Varma tryggar din arbetspension (pdf)

Kontrollera ditt pensionsutdrag årligen

Eftersom uppgifterna för föregående år kan kompletteras t.o.m. 31.3, det lönar sig att kontrollera utdraget i april.

Elektroniskt utdrag

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Familjepensionen kan minskas av den efterlevande makens egen pension

Obs! När du beräknar beloppet av änkepension, använd endast beloppen av arbetspensioner. Folkpensionen beaktas inte.
Om makarna ännu inte är pensionärer används invalidpensionsbeloppen för beräkningen av efterlevandepensionen. 

Efterlevandepensionen kan minskas, om

  • det inte finns minderåriga barn och
  • efterlevandepensionen har beviljats på basis av ett dödsfall som har inträffat 1.7.1990 eller senare.

När minskas den efterlevande makens pension?

  • Den efterlevande är vid makens död över 65 år eller pensionstagare > Minskningen görs genast
  • Den efterlevande är under 65 år och ännu inte pensionerad > Först hälften, minskningen efter  6 månader
  • Det yngsta barnet fyller 18 år > Minskningen från den månad som följer efter barnets födelsedag
  • Den efterlevande beviljas egen arbetspension > Minskningen på nytt på basis av den slutliga pensionen

Beräkna