Pensionens belopp

Arbetspension tjänas in genom arbete och lön

Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din arbetspension baserar sig på

  • den årliga arbetsinkomsten
  • oavlönade tider och
  • livslängdskoefficienten.

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 59,36 €/månad år 2019 (58,27 €/månad år 2018). Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 799,37 €/år 2019. Folkpensionen kompletterar en låg arbetspension.

I webbtjänsten kan du kontrollera dina uppgifter när det passar dig. Så här kontrollerar du pensionsutdraget

Testa också vår pensionsräknare

Om du redan är pensionär får du inte längre något arbetspensionsutdrag. Du hittar dina pensionsuppgifter i tjänsten för pensionstagare.

Kontrollera ditt pensionsutdrag årligen

Tack vare inkomstregistret är utdraget nu ännu mer aktuellt.

Pensionsutdrag

När får jag pensionsutdraget?

Hösten 2019 kommer vi att posta arbetspensionsutdrag till dem som inte har kontrollerat de löneuppgifter som påverkar pensionen på nätet. Det lönar sig att kontrollera utdraget årligen.

Schema för sändning av arbetspensionsutdrag

Uppskatta pensionens storleksklass

Pensionsräknaren omfattar endast personer födda 1951–2000.
Du kan gå i pension tidigast när du är @RetirementYear år @RetirementMonth mån. Med den här räknaren kan du räkna ända up till 70-åring.
-
-
-
-
-
-
-
-
Tillbaka

Anvisning för pensionsräknaren

Med pensionsräknaren kan du uppskatta din framtida pension om du är född 1951 eller senare. Kalkylen utgår från de uppgifter du matar in. Den lämpar sig inte för kalkylering av din pension om du redan får pension eller annan socialförmån.

Ditt slutliga pensionsbelopp kan avvika från pensionsräknarens uppskattning. Du kan få en uppskattning av din pension vid olika åldrar upp till 70 år.

Anvisningar

Uppskatta din partiella ålderspension

Pensionsräknaren omfattar endast personer födda 1950–2000.
-
-
-
-
-
-
-
Tillbaka

Anvisning för pensionsräknaren

Med den här räknaren kan du uppskatta beloppet av din partiella ålderspension. Den nedre åldersgränsen är till en början 61 år och den höjs i takt med att den allmänna livslängden ökar.

Den partiella pensionen är 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av det år som föregår pensioneringen. Om du tar ut pensionen före din egen nedre gräns för ålderspension minskas pensionen varaktigt med 0,4 % för varje tidigarelagd månad. Uppskattningen grundar sig på de uppgifter du gett. Räknaren lämpar sig inte för pensionsberäkning om du redan får pension eller annan socialförmån. Det slutliga pensionsbeloppet kan avvika från räknarens uppskattning.

Familjepensionen kan minskas av den efterlevande makens egen pension

Obs! När du beräknar beloppet av efterlevandepension, använd endast beloppen av arbetspensioner. Folkpensionen beaktas inte. Om makarna ännu inte är pensionärer används invalidpensionsbeloppen för beräkningen av efterlevandepensionen. 

Efterlevandepensionen kan minskas, om

  • det inte finns minderåriga barn och
  • efterlevandepensionen har beviljats på basis av ett dödsfall som har inträffat 1.7.1990 eller senare.

När minskas den efterlevande makens pension?

  • Den efterlevande är vid makens död över 65 år eller pensionstagare: Avdraget görs genast när familjepensionen börjar.
  • Den efterlevande är under 65 år och ännu inte pensionerad: Den efterlevande får först hälften av förmånslåtarens pension i 6 månader. Avdraget görs först 6 månader efter att efterlevandepensionen har börjat.
  • Det yngsta barnet fyller 18 år: Avdraget görs från ingången av den månad som följer efter barnets födelsedag.
  • Den efterlevande beviljas egen arbetspension: Ett nytt avdrag görs på basis av den efterlevande makens egen arbetspension.

Beräkna

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();