Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Pensionens belopp

Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din pension baserar sig på

 • den årliga arbetsinkomsten
 • oavlönade tider och
 • livslängdskoefficienten.

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 58,19 €/månad år 2017 (57,51 €/månad år 2016). Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 645,25 €/år 2017. Kontrollera varje år att dina inkomstuppgifter i arbetspensionsutdraget är korrekta.

Sommaren 2017 postar vi arbetspensionsutdrag till personer som är födda 1958 eller tidigare. Av de som är yngre får personer födda i maj - augusti utdraget. I webbtjänsten kan du kontrollera dina uppgifter när det passar dig.

Kontrollera ditt pensionsutdrag årligen

Eftersom uppgifterna för föregående år kan kompletteras t.o.m. 31.3, det lönar sig att kontrollera utdraget i april.

Elektroniskt utdrag

Pensionsåldern förändras gradvis

Pensionsåldern för personer födda år 1955 eller senare förändras gradvis. Kontrollera

 • din lägsta pensionsålder
 • din målsatta pensionsålder och
 • din högsta pensionsålder

med vår räknare och uppskatta samtidigt storleken på din framtida pension.

Intjänande av pension från år 2017 och framåt

Pensionstillväxten är

 • 1,5 % per år
 • 1,7 % per år för personer mellan 53 och 62 år under övergångsperioden 2017–2025.

Du får en uppskovsförhöjning på 0,4 % per månad om du fortsätter jobba efter att du nått den nedre åldersgränsen.

Arbetstagarens pensionsavgift dras inte längre av från årsinkomsten när pensionen beräknas.

Partiell ålderspension

Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast 1.2.2017.

 • Åldersgräns 61 år
 • I stället för deltidspension
 • 25 eller 50 % av den intjänade pensionen

Arbete jämsides med den partiella ålderspensionen är frivilligt i motsats till om man är deltidspensionerad.

Om du är kund hos Varma och har fyllt 56 år kan du beräkna din partiella förtida ålderspension genom att logga in i vår webbtjänst.

Partiell ålderspension 2017 (pdf)

Testa dina kunskaper om partiell ålderspension

Arbetslivspension

 • vid nedsatt arbetsförmåga
 •  fysiskt eller psykiskt belastande jobb
 • åldersgräns 63 år och minst 38 arbetsår
 • tidigast 1.2.2018

Den nya arbetspensionen (pdf)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Den efterlevande makens rätt till familjepension

Om makarna inte haft gemensamma barn, finns det vissa villkor gällande den efterlevande makens ålder, ingående av äktenskap samt äktenskapets längd som måste uppfyllas för att den efterlevande maken ska beviljas familjepension. En sambo kan inte få efterlevandepension.

Familjepensionen kan minskas av den efterlevande makens egen pension

Obs! När du beräknar beloppet av änkepension, använd endast beloppen av arbetspensioner. Folkpensionen beaktas inte.

Efterlevandepensionen kan minskas, om

 • det inte finns minderåriga barn och
 • efterlevandepensionen har beviljats på basis av ett dödsfall som har inträffat 1.7.1990 eller senare.

När minskas den efterlevande makens pension?

 • Den efterlevande är vid makens död över 65 år eller pensionstagare > Minskningen görs genast
 • Den efterlevande är under 65 år och ännu inte pensionerad > Först hälften, minskningen efter  6 månader
 • Det yngsta barnet fyller 18 år > Minskningen från den månad som följer efter barnets födelsedag
 • Den efterlevande beviljas egen arbetspension > Minskningen på nytt på basis av den slutliga pensionen