Ålderspension

När du går i ålderspension vid 63–68 år

  • får du den pension som du tjänat in i arbete inom den privata sektorn och den offentliga sektorn samt för oavlönade perioder.

Du kan ansöka om ålderspension tidigast vid 62 år om du

  • är långtidsarbetslös som är född före 1958 och
  • har rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. 

Företagare som blivit arbetslösa får ålderspension först vid 63 år.

Du kan årligen följa hur ditt pensionsskydd utvecklas på ditt elektroniska pensionsutdrag.
Ålderspension (pdf)
Pensionsskydd för arbetslösa (pdf)
Så här ansöker du om ålderspension
Så här ansöker du om ålderspension för arbetslösa

Ålderspension