Deltidspension

Du kan få deltidspension om du fyllt 61 år och övergår från heltidsarbete till regelbundet deltidsarbete. Pensionen är

  • för personer i anställningsförhållande 50 % av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten för heltidsarbetet och lönen för deltidsarbetet
  • för företagare 50 % av skillnaden mellan den stabiliserade och den halverade FöPL-arbetsinkomsten.

De sista deltidspensionerna kan börja 1.1.2017.  Därefter är det nya alternativet partiell förtida ålderspension.

Exempel på deltidspension

Deltidspensionen är hälften av inkomstbortfallet

Den stabiliserade inkomsten beräknas på inkomsterna under de fem föregående åren.

Så här ansöker du om deltidspension
Deltidspension (pdf)