Familjepension

Familjepensionen grundar sig på förmånslåtarens arbetspension, dvs. på ålders- eller invalidpensionens belopp. Familjepension kan beviljas barn under 18 år, make eller partner i registrerat partnerskap. En sambo kan inte få familjepension.

Exempel på hur familjepensionen fastställs

Familjepension

Pensionen fastställs utgående från antalet förmånstagare och den kan vara högst lika stor som förmånslåtarens arbetspension. Efterlevandepensionen kan minskas om det inte finns minderåriga barn.

Kontrollera den efterlevande makens rätt till familjepension genom att besvara frågorna nedan.
Hur inverkar den efterlevande makens eget pensionsskydd på efterlevandepensionen? Räkna
Så här ansöker du om familjepension
Familjepension (pdf)