Invalidpension

Du kan få invalidpension om du är under 63 år och din arbetsförmåga är avsevärt nedsatt. Pensionsbeloppet påverkas av

  • den pension som du tjänat in under din arbetskarriär
  • din pension från insjuknandet till pensionsåldern.

Intjänad pension + pension för återstående tid = invalidpension

Invalidpension

  • Pensionen för återstående tid beräknas utifrån inkomsterna under de fem senasteåren före insjuknandet.
  • Pensionen börjar efter att sjukdagpenningsperioden på 300 dagar upphört.
  • Invalidpensionen ändras till ålderspension vid 63 års ålder.

Du kan få permanent invalidpension, tidsbunden pension, dvs. rehabiliteringsstöd, eller delinvalidpension, vars belopp är hälften av den fulla invalidpensionen.

Du kan beräkna en uppskattning av din invalidpension i vår webbtjänst.
Så här ansöker du om invalidpension
Invalidpension (pdf)