Gå till innehållet

Du tjänar in pension även för oavlönade perioder

Du får pension för vissa oavlönade perioder om du under din arbetskarriär har tjänat minst 18 410,22 euro (nivån år 2021) och betalat pensionsavgifter på dessa inkomster.

Inkomstgrunden och procentandelen, utifrån vilka pensionen beräknas

I pension intjänas 1,5 procent om året på procentandelen av förmånsgrunden (inkomstgrunden). Andelen är olika för olika förmåner.

 • Moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskaps- och föräldrapenning: Inkomstgrunden är vanligen den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen. För företagare är inkomstgrunden FöPL- eller LFöPL-inkomsten. (121 %)
 • Inkomstrelaterad dagpenning (fram till lägsta pensionsålder): Inkomstgrunden är den inkomst som du haft under de sista tio månaderna före arbetslösheten. Från inkomsten avdras semesterpenning och -ersättning samt avgifter för pensions-, arbetslöshets- och sjukförsäkring. För företagare motsvarar inkomstgrunden högst FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. (75 %)
 • Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, specialvårdspenning: Inkomstgrunden är vanligen den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen. För partiell sjukdagpenning är inkomstgrunden hälften av detta. (62 %)
 • Dagpenning vid smittsam sjukdom: Inkomstgrunden är din lön, för företagare FöPL- eller LFöPL-inkomsten. (65 %)
 • Rehabiliteringspenning: Inkomstgrunden är din inkomst under de fem kalenderåren före det år du ansöker om rehabilitering. Inkomstgrunden för FPA:s rehabiliteringspenning är vanligen den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen. (55 %)
 • Dagpenning enligt trafik- och olycksfallsförsäkring samt försäkring för olycksfall i militärtjänst: Förmånen grundar sig på arbetsgivarens utredning eller beskattningsuppgifter, för företagare på företagets bokföringsuppgifter. (65 %)
 • Inkomstrelaterat utbildningsstöd och inkomstrelaterad utbildningsdagpenning: Inkomstgrunden är densamma som för arbetslöshetsdagpenning. (65 %)
 • Vuxenutbildningsstöd: Inkomstgrunden är det föregående årets arbetsinkomst, för företagare 767,09 €/mån. (65 %)
 • Inkomstrelaterad alterneringsersättning: Inkomstgrunden är det föregående årets arbetsinkomst. (55 %)

Man tjänar in pension också för studier och vård av barn i hemmet

Om du vårdar ett barn under 3 år i hemmet tjänar du in pension som beräknas enligt en månadsinkomst på 767,09 euro. Du får denna förmån endast om du inte tjänar in pension genom arbete.

Pension intjänas också för en högskole- eller yrkesexamen på basis av 767,09 euro från 18 års ålder.

 • Högre högskoleexamen: pension intjänas för högst 5 år.
 • Yrkeshögskoleexamen och motsvarande examina: pension intjänas för högst 4 år.
 • Lägre högskoleexamen: pension intjänas för högst 3 år.
 • Yrkesinriktad grundexamen: pension intjänas för högst 3 år.

Om du studerar utomlands tjänar du in pension på samma sätt som för en finländsk examen. En förutsättning är att du har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd.

Arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och pensionsstöd beaktas till fasta eurobelopp (1 534,18 €/mån. år 2021) endast i beräkningen av invalidpension.

Du ser dina förmåner i arbetspensionsutdraget först på våren året efter att du fått förmånen. Om du märker bristfälligheter i förmånerna för oavlönade tider före 2019, gör en begäran om utredning.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();