Pensionsskydd för perioder utan lön

Du får pension för vissa oavlönade perioder, om du under hela din yrkesbana före pensioneringen fått minst 17 807,01 euro (2019 års nivå) i arbetsinkomst som försäkrats enligt pensionslagarna.

Inkomstgrunden och procentandelen, utifrån vilka pensionen beräknas, påverkar pensionen för oavlönad tid

I pension intjänas 1,5 procent om året på procentandelen av förmånsgrunden (inkomstgrunden). Andelen är olika för olika förmåner.

 • Moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskaps- och föräldrapenning: Inkomstgrunden är arbetsinkomsten enligt beskattningen året innan förmånen börjar löpa, för företagare FöPL- eller LFöPL-inkomsten. (117 %)
 • Inkomstrelaterad dagpenning (fram till lägsta pensionsålder): Inkomstgrunden är inkomsten under de 10 månader som direkt föregått arbetslösheten med avdrag för semesterpenning och semesterersättning samt arbetspensions-, arbetslöshets- och sjukförsäkringsavgift, för företagare högst FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. (75 %)
 • Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, specialvårdspenning: Inkomstgrunden är densamma som för föräldraförmåner, för partiell sjukdagpenning hälften. (65 %)
 • Dagpenning vid smittsam sjukdom: Inkomstgrunden är lönen, för företagare FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. (65 %)
 • Rehabiliteringspenning: Inkomstgrunden är inkomsten under de 5 kalenderår som föregått året för rehabiliteringsansökan, FPA:s rehabiliteringspenning beräknas på samma sätt som sjukdagpenning. (65 %)
 • Dagpenning enligt trafik- och olycksfallsförsäkring samt försäkring för olycksfall i militärtjänst: Förmånen grundar sig på arbetsgivarens utredning eller beskattningsuppgifter, för företagare på företagets bokföringsuppgifter. (65 %)
 • Inkomstrelaterat utbildningsstöd och inkomstrelaterad utbildningsdagpenning: Inkomstgrunden är densamma som för arbetslöshetsdagpenning. (65 %)
 • Vuxenutbildningsstöd: Inkomstgrunden är det föregående årets arbetsinkomst, för företagare 741,96 €/mån. (65 %)
 • Inkomstrelaterad alterneringsersättning: Inkomstgrunden är det föregående årets arbetsinkomst. (55 %)

Pension för hemvård av barn och examen

Pension intjänas på basis av en månadsinkomst på 741,96 euro för hemvård av barn under 3 år. Den här förmånen betalas endast när föräldern inte tjänar in pension för arbete.

Pension intjänas också för en högskole- eller yrkesexamen på basis av 741,96 euro från 18 års ålder

 • högre högskoleexamen: för högst 5 år
 • yrkeshögskoleexamen och motsvarande examina: för högst 4 år
 • lägre högskoleexamen: för högst 3 år
 • yrkesinriktad grundexamen: för högst 3 år.

För en utländsk examen intjänas förmånen enligt examensnivå på samma sätt som för en finländsk examen, om man för studierna fått studiestöd enligt lagen om studiestöd.

Arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och pensionsstöd beaktas till fasta eurobelopp (1 483,91 €/mån. år 2019) endast i beräkningen av invalidpension.

Förmånerna tas med i arbetspensionsutdragets uppgifter först på våren det år som följer på utbetalningen av förmånen. Kontrollera alltså dina uppgifter i april, och gör en begäran om utredning om du märker bristfälligheter i förmånerna för oavlönade tider före 2019.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();