Gå till innehållet

Så här kontrollerar du pensionsutdraget

I webbtjänsten kan du kontrollera dina inkomstuppgifter och oavlönade perioder när det passar dig. Uppgifter som är äldre än sex år kan du granska på pdf-pensionskalkylen på webben.

Kontrollera dina inkomstuppgifter

Sedan 2005 har pension intjänats för arbete fr.o.m. 18 års ålder. År 2017 började man tjäna in pension i lönearbete redan när man fyllt 17 år. För företagare är den nedre åldersgränsen 18 år. Om du får partiell ålderspension visar nättjänsten bara dina inkomstuppgifter från och med det år pensionen inleddes.

Inkomster från 2018 och tidigare

Om det finns ett fel i dina inkomster före 2019, anmäl saken till oss genom att göra en begäran om utredning. Om felet gäller inkomstuppgifter för arbete inom den offentliga sektorn, meddela Keva. En ändring i arbetsgivarens namn påverkar inte beloppet av din pension och behöver således inte meddelas oss.

Inkomster från 2019

Inkomsterna från 2019 anmäler arbetsgivaren till inkomstregistret och du kan kontrollera dina senaste förvärvsinkomster på adressen inkomstregistret.fi. Dina löneuppgifter som inverkar på pensionen från föregående månad ser du på Varmas pensionsutdrag senast efter den 8:e i månaden.

Om det finns ett fel i dina arbetsinkomster från 2019, kontakta din arbetsgivare som korrigerar uppgifterna i inkomstregistret.

Företagarverksamhet

Om du är en företagare tjänar du in pension utifrån den FöPL-inkomst som du själv fastställer. Om du inte har höjt din FöPL-arbetsinkomst har din ursprungliga arbetsinkomst justerats årligen med en lönekoefficient, varvid den pension du tjänat in för arbetet under året hålls oförändrad.

Kontrollera oavlönade perioder

Du tjänar in pension för oavlönade perioder för vilka du får en förmån som grundar sig på förvärvsinkomsten samt för hemvård av barn under 3 år och yrkesstudier som leder till examen. Läs mer om pensionsskydd för perioder utan lön.

Kalkyl över hur du tjänar in ålderspension

I webbtjänsten ser du din intjänade pension och en kalkyl över hur du kommer att tjäna in ålderspension. Kalkylen omfattar livslängdskoefficientens inverkan. Läs mer om livslängdskoefficienten (PSC)

Innehåller ditt utdrag minskning av offentliga sektorns pension?

  1. Om du har arbetat inom den offentliga sektorn före år 2005, kan din intjänade pension ha reducerats på grund av samordning.
  2. Din intjänade pension reduceras, om du är född före år 1960, ditt anställningsförhållande inom den offentliga sektorn har inletts före år 1993, du avgår med ålderspension före 65 års ålder och din offentliga anställning har upphört redan tidigare.

Du får närmare information om avdraget för den offentliga sektorn av Keva.

Om du ännu inte ansökt om pension kan du beräkna eller beställa en uppskattning i vår webbtjänst: Pensionsutdrag och beräkning

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function () { window.ldfdr = window.ldfdr || {}; (function (d, s, ss, fs) { fs = d.getElementsByTagName(s)[0]; function ce(src) { var cs = d.createElement(s); cs.src = src; setTimeout(function () { fs.parentNode.insertBefore(cs, fs) }, 1); } ce(ss); })(document, 'script', 'https://sc.lfeeder.com/lftracker_v1_kn9Eq4RRYxk4RlvP.js'); })(); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();