Gå till innehållet

Så här kontrollerar du pensionsutdraget

På sidan Arbetspensionsutdrag i vår e-tjänst kan du se aktuella uppgifter om beloppet för din framtida pension samt kontrollera uppgifterna om dina inkomster och förmåner när det passar dig. Uppgifter som är över 6 år gamla finns i PDF-beräkningen i e-tjänsten.

Kontrollera dina inkomstuppgifter

Sedan 2005 har pension intjänats för arbete fr.o.m. 18 års ålder. År 2017 började man tjäna in pension i lönearbete redan när man fyllt 17 år. För företagare är den nedre åldersgränsen 18 år. Om du får partiell ålderspension visar e-tjänsten bara dina inkomstuppgifter från och med det år pensionen inleddes.

På arbetspensionsutdraget visas inte uppgifter om arbete som utförts utomlands hos en utländsk arbetsgivare och inte heller frivilliga tilläggspensioner. Dessa uppgifter behövs alltså inte uppges till Varma. Om arbetsgivaren byter namn påverkar det inte beloppet för pensionen, och du behöver därför inte meddela om detta till oss.

Inkomster år 2019 och senare

Arbetsgivaren anmäler inkomsterna till inkomstregistret och du kan kontrollera dina senaste förvärvsinkomster på adressen inkomstregistret.fi. Uppgifter från föregående månade om dina inkomster som påverkar pensionen överförs till Varmas arbetspensionsutdrag den 8:e dagen i varje månad. Om du upptäcker fel i dina inkomstuppgifter från 2019 eller senare ska du kontakta din arbetsgivare, som korrigerar uppgifterna i inkomstregistret. Om din arbetsgivare har avslutat sin verksamhet eller gått i konkurs kan du göra en begäran om utredning i vår e-tjänst.

Företagarverksamhet

Om du är en företagare tjänar du in pension utifrån den FöPL-inkomst som du själv fastställer. Om du inte har ändrat din FöPL-arbetsinkomst, har din ursprungliga arbetsinkomst justerats årligen med en lönekoefficient. På så sätt förblir din intjänade pensionen lika stor från år till år.

Inkomster från 2018 och tidigare

Om det finns ett fel i dina inkomster före 2019, anmäl saken till oss genom att göra en begäran om utredning. Om felet gäller inkomstuppgifter för arbete inom den offentliga sektorn, meddela Keva

KAPL- och KoPL-arbeten

Om KAPL- och/eller KoPL-anställningar ingår i ditt arbetspensionsutdrag eller din beräkning, visas inte start- och slutdatumen för dessa anställningar eller arbetsgivarnas namn, och uppgifterna behöver därför inte meddelas till oss. Du hittar en beräkning i arbetspensionsutdraget i e-tjänsten.

Åren 1962–2007 försäkrades anställda hos privata arbetsgivare som arbetade inom jord- eller skogsbruk, inom byggbranschen eller i hamnar enligt KAPL.

Åren 1986–2007 försäkrades anställda musiker, regissörer, redaktörer, översättare och andra kreativa yrkesgrupper som nämndes i lagen enligt KoPL. Åren 1998–2007 omfattade lagen även korta anställningar inom den privata sektorn inom andra än KAPL-branscher.

Kontrollera oavlönade perioder

Du tjänar in pension för oavlönade perioder för vilka du får en förmån som grundar sig på förvärvsinkomsten samt för hemvård av barn under 3 år och grundexamina inom yrkesutbildning eller högskolestudier. Läs mer om pensionsskydd för perioder utan lön.

Kalkyl över hur du tjänar in ålderspension

I e-tjänst ser du din intjänade pension och en kalkyl över hur du kommer att tjäna in ålderspension. Kalkylen omfattar livslängdskoefficientens inverkan.

Intjänade pensionen är 1,5 % per år och under övergångsperioden 2017–2025 för 53–62-åringar 1,7 % per år.

Finns det ett avdrag för den offentliga sektorn i din beräkning?

  1. Om du har arbetat inom den offentliga sektorn före år 2005, kan din intjänade pension ha reducerats på grund av samordning.
  2. Ett avdrag görs från din intjänade pension om du är född före år 1960, ditt anställningsförhållande inom den offentliga sektorn har inletts före år 1993, du avgår med ålderspension före 65 års ålder och din offentliga anställning har upphört redan tidigare.

Mer information om avdrag inom den offentliga sektorn ges vid behov av Keva, www.keva.fi/sv.

Om du ännu inte ansökt om pension kan du beräkna eller beställa en uppskattning i vår e-tjänst: Beräkningar. Logga in. 

Förklaring av begrepp

Livslängdskoefficient = Koefficient genom vilken pensionen anpassas till förändringar i den förväntade livslängden. Syftet med koefficienten är att hålla de pensionskostnader som beror på längre livslängd i balans och att uppmuntra människor till att fortsätta arbete. Läs mer om livslängdskoefficienten (PSC).

Index = De index som tryggar arbetspensionerna är arbetspensionsindexet och lönekoefficienten. När pensionsbeloppet beräknas justeras lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären enligt lönekoefficienten till den nivå som gäller det år pensionen börjar. Arbetspensioner som betalas ut justeras i början av januari enligt arbetspensionsindexet. I arbetspensionsutdraget anges på vilken nivå uppgifterna meddelas, det vill säga enligt vilket års index de justerats. Läs mer om index (PSC).

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();