Aktuellt

Kom ihåg att lämna in din boendeanmälan

Om du är permanent bosatt utomlands och du har ännu inte återsänt din boendeanmälan, skicka in blanketten till oss eller bekräfta din boendeanmälan i vår webbtjänst senast 17.3.2017. Om vi inte får din boendeanmälan eller din bekräftelse inom utsatt tid, avbryts utbetalningen av pension fr.o.m. 1.4. Utbetalningen återupptas genast när vi fått din anmälan.

Vill du höja skatteprocenten för din pension?

Vi innehåller skatt på pensioner enligt skatteprocenten för år 2017 fr.o.m. februari. Om du vill höja den skatteprocent som du fått från skattemyndigheten, kan du själv höja den via vår webbtjänst. Om du höjer din skatteprocent senast 25.1.2017 hinner vi tillämpa den höjda skatteprocenten i förskottsinnehållningen fr.o.m. februari.

Höj skatteprocenten

Breven inför årsskiftet har börjat postas till pensionstagarna i mitten av december

Varmas pensionstagare får kring jul ett personligt brev där det redogörs för den indexjusterade pensionens och förskottsinnehållningens belopp från och med 1.1.2017, det sammanlagda beloppet av utbetalda pensioner och innehållen skatt år 2016 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2017.

Till följd av justeringen av arbetspensionsindexet stiger de nu löpande arbetspensionerna med cirka 0,59 % i januari 2017.

De pensionstagare som är fast bosatta utomlands får varje år som bilaga till det brev som vi skickar ut inför årsskiftet en boendeanmälan som de ombeds fylla i. Det lönar sig att skicka den ifyllda och undertecknade anmälan till oss så fort som möjligt så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av pensionen. Boendeanmälan ska återsändas till oss, även om förhållandena inte har förändrats från föregående år. Boendeanmälan kan nu för första gången bekräftas i vår webbtjänst. Det påskyndar handläggningen av anmälan. Våra utomlands bosatta pensionärer kan använda vår webbtjänst, förutsatt att de har finländska bankkoder eller ett mobil-id som krävs för inloggningen.

Arbetspensionerna stiger med cirka 0,6 % i början av nästa år

Social- och hälsovårdsministeriet har den 27 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2017.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2534. Arbetspensionsindexet stiger med cirka
0,6 % jämfört med år 2016. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 % och ändring i prisnivån 80 %.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande

Nya webbtjänster för våra utomlands bosatta pensionärer

Från och med 16.4.2016 kan också pensionärer bosatta utomlands logga in med sina finländska bankkoder eller sitt mobil-id i sina egna pensionsuppgifter, ändra sina konto- och kontaktuppgifter samt skriva ut intyg. Logga in i dina egna uppgifter.

Läs mer om de nya webbtjänsterna (pdf)

 

Aktuellt