Gå till innehållet

Aktuellt

Vi betjänar våra kunder normalt trots coronaviruset

Varmas kundservice per telefon och chatt, behandling av pensions- och rehabiliteringsansökningar samt utbetalning av pensioner fungerar normalt trots coronaviruset.

Vi betjänar dig i försäkrings-, pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–17 på numret 010 192 101 (+358 10 192 101 om du ringer från utlandet). Vi nås också via chatten och du kan logga in i vår e-tjänst på adressen varma.fi. Vårt kundserviceställe på Sundholmen i Helsingfors är stängt tills vidare.

Du använder väl redan det nya elektroniska arbetspensionskortet?

Vi förnyade det elektroniska arbetspensionskortet i augusti 2019. Det nya arbetspensionskortet är ännu mer användarvänligt och kan användas utan internetuppkoppling. Det elektroniska kortet gäller som bevis på att du är pensionerad, på samma sätt som ett traditionellt kort som skickats per post. Om du har sparat kortet i din mobil eller surfplatta behöver du alltså inte längre bära med dig ett separat plastkort, för att du ska få pensionärsrabatter.

Ladda därför ned ditt nya arbetspensionskort senast nu, eftersom ett kort som sparats i telefonen eller surfplattan före augusti 2019 inte längre fungerar.

Så här tar du i bruk ett elektroniskt arbetspensionskort

Pensionstagarnas skatteprocentsatser för år 2020 började tillämpas 1.2

Från och med februari innehåller vi skatt på pensioner enligt skatteprocenten för år 2020 som skattemyndigheten meddelat oss. Det pensionsbelopp som betalas in på kontot kan därför ändras i början av februari. Du kan kontrollera beloppet för februaris pensionsutbetalning genom att logga in på vår webbtjänst med dina finländska bankkoder eller ditt mobil-id.

Vill du höja skatteprocenten för din pension?

Om du vill höja den skatteprocent för 2020 som du fått från skattemyndigheten, kan du själv höja den via vår webbtjänst. Du kan också meddela höjningen till vår pensionsutbetalning per telefon eller på nätet via tjänsten Meddelanden och bilagor.

Gå till egna pensionsuppgifter i vår e-tjänst

Resultatet av kundenkäten: Användningen av webbtjänster och smarta apparater bland 80–85-åringar varierar mycket

I augusti 2019 skickade vi en kundenkät till en del av våra pensionstagare i åldern 80–85 år. I enkäten bad vi om deras åsikter om kundservice, vilka servicekanaler de föredrar samt om användningen av smarta apparater och webbtjänster. Enkäten skickades till drygt 2 000 pensionstagare, av vilka 40 % svarade. Av enkätresultaten framgår att 60 % av de tillfrågade inte använder internet eller webbtjänster, 34 % använder och 7 % kan tänka sig att använda. En tredjedel av 80–85-åringarna använder alltså webbtjänster. Telefonen är dock fortfarande det klart populäraste sättet att ta kontakt i denna åldersgrupp. Att uträtta ärenden per brev fick fortfarande mycket understöd.

Respondenternas åsikter om överföringen av tjänster till nätet var tydligt tudelade: ungefär hälften av respondenterna tycker inte om denna utveckling och den andra hälften förhåller sig tillitsfullt till utvecklingen. Största delen av de kritiska och bekymrade respondenterna är kvinnor. Det är också värt att notera att utifrån enkäten använder 80–85-åriga män internet och webbtjänster i betydligt högre grad än kvinnor i samma ålder. Av männen använder 41 procent och av kvinnorna 28 procent webbtjänster eller så kan de tänka sig att använda dem. Många av dem som svarade får hjälp av sina närstående i användningen av webbtjänster.

Läs mer om resultaten av den kundenkät som gjordes bland pensionstagare (på finska)

Läs Voppe Salokaris, direktör för pensionstjänster, blogg om kundenkäten bland pensionstagare (på finska)

Varmas elektroniska arbetspensionskort förnyades i slutet av augusti

Vårt elektroniska arbetspensionskort är nu ännu mer användarvänligt. Vårt elektroniska kort som utvecklats med den senaste tekniken kan användas utan internetuppkoppling. Kortet öppnar sig utan inloggning via den ikon som sparats på mobiltelefonens eller surfplattans startskärm. Säkrast går det att spara kortet på Android- eller iPhone-mobil eller en surfplatta. Det elektroniska kortet gäller som bevis på att du är pensionerad, på samma sätt som ett traditionellt kort som skickats per post. Om du har sparat kortet i din mobil eller surfplatta behöver du alltså inte längre bära med dig ett separat plastkort, för att du ska få pensionärsrabatter.

Det lönar sig att så snabbt som möjligt i vår e-tjänst spara den nya versionen av det elektroniska arbetspensionskortet, i synnerhet om du redan har ett elektroniskt kort som sparats före augusti. Ikonen för det gamla arbetspensionskortet slutar nämligen att fungera i början av november 2019. Därefter öppnar sig arbetspensionskortet inte längre genom den gamla ikonen. Kortet kan du spara lika behändigt som förut. På sidan Arbetspensionskort i vår e-tjänst finns tydliga anvisningar om hur kortet sparas. Sidan visas endast för våra pensionstagare, som har rätt till ett arbetspensionskort.

 

 

 

 

 

Aktuellt
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function () { window.ldfdr = window.ldfdr || {}; (function (d, s, ss, fs) { fs = d.getElementsByTagName(s)[0]; function ce(src) { var cs = d.createElement(s); cs.src = src; setTimeout(function () { fs.parentNode.insertBefore(cs, fs) }, 1); } ce(ss); })(document, 'script', 'https://sc.lfeeder.com/lftracker_v1_kn9Eq4RRYxk4RlvP.js'); })(); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();