Arbetspensionskort

ArbetspensionskortVi sänder ett arbetspensionskort som berättigar till pensionärsrabatter hem till dig inom cirka två veckor från att pensionsbeslutet har utfärdats. Du får ett arbetspensionskort från Varma om vi har beviljat dig

  • ålderspension
  • förtida ålderspension
  • permanent full invalidpension eller
  • arbetslöshetspension.

Personer som får partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller familjepension har inte rätt till pensionskortet, eftersom endast personer med full pension kan få kortet.

Arbetspensionskortet är numera trespråkigt och fungerar även utomlands som bevis på att du är pensionerad. Om du ännu inte har detta kort kan du beställa det från oss. Du kan också beställa ett nytt kort om du tappat bort ditt tidigare kort eller om kortet skadats.

Beställ arbetspensionskort