Det här sköter Varma automatiskt

  • Efter att du har skaffat skattekort för pension återbetalar vi automatiskt eventuell skatt som innehållits för mycket.
  • Varje år efter att pensionsutbetalningen börjat ber vi skattemyndigheterna meddela den nya skatteprocenten
  • Varje år sänder vi uppgifter om den utbetalda pensionen och förskottsinnehållningen direkt till skattemyndigheterna.
  • Vi ber de finländska skattemyndigheterna om ett skattekort för begränsat skattskyldiga för din pension i det fall att du är stadigvarande bosatt utomlands och det har gått 3 år sedan du flyttade.
    Läs mer om beskattningen för pensionstagare som är bosatta utomlands