Måste jag meddela min nya adress till Varma?

Frågetecken-ikonOm du bor i Finland behöver du inte anmäla din adressändring till oss. Vi får dagligen uppgifter från befolkningsregistermyndigheterna om adressändringar som gäller våra pensionstagare i Finland.

Om du bor utomlands ska du meddela din nya adress på blanketten nedan, per e-post, brev eller fax. I fråga om dem som bor utomlands får vi nämligen inga adressuppgifter automatiskt från myndigheterna. Det är viktigt att vi kan nå dig per brev eftersom du årligen måste fylla i en boendeanmälan. Om vi inte får kontakt med dig och du därför inte kan lämna in anmälan inom utsatt tid avbryts pensionsutbetalningen.

Anmäl adressändring utomlands