När betalas min första pension ut?

Frågetecken-ikonVi betalar ut den första pensionen så fort som möjligt efter att du fått pensionsbeslutet. Om den första bankdagen i månaden redan har gått får du ändå din pension under samma månad.

Vi betalar ut pensionen till det konto som du uppgett i din pensionsansökan. Familjepension till ett minderårigt barn betalas emellertid till förmyndaren.