Varför har ni innehållit 40 % i skatt på min pension?

Frågetecken-ikonOm vi inte fått uppgift om skatteprocenten för pensionen när den börjar betalas ut måste vi i enlighet med skattelagstiftningen innehålla 40 % skatt på både fortlöpande och retroaktiv pension.

Vi återbetalar den skatt som innehållits för mycket genast när vi får ditt skattekort för pension från skattemyndigheten. Kortet måste dock gälla retroaktivt.