Varför har Varma inte använt den skatteprocent som stod i brevet jag fick vid årsskiftet?

Frågetecken-ikonI brevet som sändes ut vid årsskiftet meddelade vi skatteprocenten för januari månads pension. Innehållningsprocenten för innevarande år trädde i kraft i början av februari, och från och med februari har vi därför använt den nya skatteprocenten som skattemyndigheterna meddelat oss.