Betalning av pension till utlandet

Arbetspension som intjänats i Finland, såväl egen som familjepension, kan betalas till alla länder. Pensionstagarens medborgarskap inverkar inte. Ett undantag utgör deltidspension. Sådant deltidsarbete som förutsätts för deltidspension är möjligt endast i EU- och EES-länder samt i länder med avtal om social trygghet och därmed kan deltidspension betalas ut endast till dessa länder.