Rehabilitering

Återgå till arbetet med Varmas stöd

Så här ansöker du om rehabilitering

  1. Diskutera med din behandlande läkare eller din företagsläkare om dina möjligheter till arbetspensionsrehabilitering.
  2. Ta upp arbetspensionsrehabiliteringen till diskussion även med din arbetsgivare. Som företagare kan du fundera över dina möjligheter att fortsätta arbeta med hjälp av rehabilitering som stöds av Varma.
  3. Be läkaren skriva ett B-läkarutlåtande som bilaga till rehabiliteringsansökan.
  4. Fyll i en elektronisk ansökan om arbetspensionsrehabilitering efter att du fått ett B-läkarutlåtande.

Om din rehabiliteringsplan är klar, skriv in uppgifterna i din ansökan, till exempel tidpunkten för en arbetsprövning som du avtalat om med arbetsgivaren och vilka uppgifterna är. Om du ännu inte har någon plan, kan du ansöka om ett preliminärt beslut om rätt till rehabilitering.I snitt behandlar vi din ansökan senast inom två veckor. Med rehabiliteringsbeslutet får du uppgifter om vem som är din personliga rehabiliteringsexpert som du kan rådgöra med om din rehabilitering.

Ansök om rehabilitering elektroniskt

En elektronisk ansökan är enkel, trygg och snabb. Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobil-id.

Till ansökan