Återgå till arbetet med hjälp av rehabilitering

Överväg rehabilitering om du har svårt att klara av arbetet på grund av sjukdom. Du kan också behöva rehabilitering efter en lång sjukledighet eller en period med rehabiliteringsstöd eller om du har fått avslag på din pensionsansökan.

  1. Undersök alternativen för rehabilitering, t.ex. möjligheterna till arbetsprövning eller utbildning. Diskutera med din läkare om dina möjligheterna till arbetspensionsrehabilitering. Beräkna din rehabiliteringspenning på vår webbtjänst.
  2. Gör en elektronisk ansökan om rehabilitering efter att du fått ett B-läkarutlåtande.
  3. Gör upp rehabiliteringsplanen senast när du får ett positivt förhandsbeslut av oss.

Varmas rehabiliteringsexpert hjälper dig bl.a. med att göra upp rehabiliteringsplanen. När planen för din återgång till arbetet är klar och du inleder rehabiliteringsprogrammet stöder vi dig ekonomiskt t.ex. genom rehabiliteringspenning.

Arbetspensionsrehabilitering (pdf)