Blanketter för arbetsgivare och serviceproducenter

För arbetsgivare

Arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter
Arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringsförmån (på finska)
Arbetsgivarens respons på arbetsplatsrehabiliteringen

Du kan skicka arbetsgivarens blanketter via skyddad e-post. Skriv in rehabiliteringsklientens personbeteckning i Ämnesraden och endast ett blanksteg i Meddelandefältet, alltså ingen text alls. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post

För tjänsteleverantörer

Avtal om arbetsprövning, oavlönad (på finska)
Avtal om arbetsprövning, avlönad (på finska)