För rehabiliteringssökande

Rehabiliteringsansökan
1. Skaffa ett B-läkarutlåtande som tar ställning till din arbetsförmåga och dina rehabiliteringsmöjligheter. 2. Gör ansökan (+plan, om du redan vet, hur du ska rehabiliteras).

Rehabiliteringsplan
Gör upp en plan om du 1.  redan har ansökt om rehabilitering och 2. av oss fått ett preliminärt beslut om att du har rätt till rehabilitering men planen fortfarande saknas.

Klienter i rehabilitering

Anmälan om studier, yrkesinriktad utbildning
Gör anmälan om yrkesinriktad utbildning genast när studierna inleds. Skicka oss en anmälan också vid terminsstarten i augusti -  september och i januari. Du kan skicka blanketten tidigast samma dag som du inleder studierna.

Anmälan om studier,  läroavtal
Gör anmälan om att läroavtalsutbildningen har inletts genast när de teoretiska studierna börjar. Skicka därefter en gång om året en anmälan om att läroavtalet fortgår.

Reseräkning, arbetsplatsrehabilitering eller utbildning
Skriv en reseräkning när du ansöker om ersättning för rese- och boendekostnader i anslutning till studier, arbetsprövning erlle arbetsträning.

Reseräkning för besök hor serviceproducent (på finska)
Du kan skicka den här reseräkningen via skyddad e-post. Skriv in din personbeteckning i Ämnesraden och endast ett blanksteg i Meddelandefältet, attså ingen text alls. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post

Oavlönad arbetsträning under sommaren (på finska)
On du inte får avlönat sommararbete, men hittar ett intressant jobb, fråga arbetsgivaren om du kunde få oavlönad arbetsträning. Arbetsgivaren orsakas varken lönekostnader eller andra kostnader under arbetsträningen.