Frågor av rehabiliteringsklienter som studerar

När studierna börjar

När ska jag meddela Varma om att studierna börjar?
När du har fått läroanstaltens meddelande om att du har antagits:
Skicka meddelandet till Varma. Snabbast gör du det genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter > Bilagor > Antagningsmeddelande. Du kan också skicka meddelandet via skyddad e-post. Skriv in din personbeteckning i Ämnesraden och endast ett blanksteg i Meddelandefältet, alltså ingen text alls.Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skyddad e-post
När du har inlett studierna: Meddela oss att du har inlett studierna genast när de börjar genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter.

Får jag ersättning för skolresor?
Om din dagliga skolresa är minst 10 km i en riktning, skriv en reseräkning när utbetalningen av rehabiliteringsförmånen börjar.

Kan jag ha avlönat arbete medan jag studerar?
Du kan arbeta om inte arbetet fördröjer dina studier och inkomsten håller sig inom vissa gränser, som du kan kontrollera genom att logga in på webbtjänsten.Om inkomstgränsen överskrids, kan rehabiliteringsförmånen betalas ut som partiell rehabiliteringspenning som är hälften av den fulla rehabiliteringspenningen.

Januari

Hur meddelar jag efter årsskiftet om att en ny termin har börjat?
Gör anmälan om att studierna fortsätter genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter.
Kontrollera samtidigt hur ersättningarna för studie-, rese- och boendekostnader har ändrats.

Maj–juni

Ska jag meddela separat om att terminen slutat på våren?
Du behöver inte längre varje år skicka oss ett studieprestationsutdrag när terminen tar slut på våren.Vid behov begär vi separat om att få uppgifter.

Får jag rehabiliteringspenning under sommarmånaderna?
Vi betalar rehabiliteringspenning även för sommarlovstiden mellan vår- och höstterminen. En ledighet på över en månad bör utnyttjas för att främja studierna.

Augusti–september

Ska jag meddela om att höstterminen har börjat?
Meddela om att studierna fortsätter när du inlett studierna på hösten.Vi betalar ersättningarna för kostnader i anslutning till studierna när vi har fått din anmälan om fortsatta studier via webbtjänsten för rehabiliteringsklienter.

När studierna avslutas

Vad ska jag göra när jag blir färdig och studierna slutar?
När du har slutat studera avslutas Varmas rehabilitering och det är dags för dig att söka jobb. Om du får studierna klara i förtid meddela alltid om detta till Varma så att vi kan kontrollera huruvida du är berättigad till rehabiliteringsstöd och för att undvika återkrav.