Frågor av rehabiliteringsklienter som studerar

När studierna börjar

När ska jag meddela Varma om att studierna börjar?
När du har fått läroanstaltens meddelande om att du har antagits:
Skicka meddelandet till Varma. Snabbast gör du det genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter > Bilagor > Antagningsmeddelande. Du kan också skicka meddelandet via skyddad e-post. Skriv in din personbeteckning i Ämnesraden och endast ett blanksteg i Meddelandefältet, alltså ingen text alls.Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skyddad e-post
När du har inlett studierna: Meddela oss att du har inlett studierna genast när de börjar genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter.

Får jag ersättning för skolresor?
Om din dagliga skolresa är minst 10 km i en riktning, skriv en reseräkning när utbetalningen av rehabiliteringsförmånen börjar.

Kan jag ha avlönat arbete medan jag studerar?
Du kan arbeta om inte arbetet fördröjer dina studier och inkomsten håller sig inom vissa gränser, som du kan kontrollera genom att logga in på webbtjänsten.Om inkomstgränsen överskrids, kan rehabiliteringsförmånen betalas ut som partiell rehabiliteringspenning som är hälften av den fulla rehabiliteringspenningen.

Januari

Hur meddelar jag efter årsskiftet om att en ny termin har börjat?
Gör anmälan om att studierna fortsätter genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter.
Kontrollera samtidigt hur ersättningarna för studie-, rese- och boendekostnader har ändrats.

Maj–juni

Ska jag meddela separat om att terminen slutat på våren?
Du behöver inte längre varje år skicka oss ett studieprestationsutdrag när terminen tar slut på våren.Vid behov begär vi separat om att få uppgifter.

Får jag rehabiliteringspenning under sommarmånaderna?
År 2017 betalar vi på försök rehabiliteringspenning till de studerande under hela sommaren. På detta sätt sporrar vi de studerande att snabbare ta sin examen. Om du inte hittar sommarjobb, rekommenderar vi varmt att du under sommaren överväger arbetsträning som stöd för dina studier. Oavlönad arbetsträning under sommaren (på finska)

Augusti–september

Ska jag meddela om att höstterminen har börjat?
Meddela om att studierna fortsätter när du inlett studierna på hösten.Vi betalar ersättningarna för kostnader i anslutning till studierna när vi har fått din anmälan om fortsatta studier via webbtjänsten för rehabiliteringsklienter.

När studierna avslutas

Vad ska jag göra när jag blir färdig och studierna slutar?
När du tagit din examen, skicka oss en kopia av ditt examensbetyg genom att logga in på Tjänster för rehabiliteringsklienter > Bilagor > Examensbetyg.

Du kan också skicka betyget via skyddad e-post. Skriv in din personbeteckning i Ämnesraden och endast ett blanksteg i Meddelandefältet, alltså ingen text alls.Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post