Gå till innehållet

Frågor av rehabiliteringsklienter som studerar

Vad avses med studier som huvudsyssla?
Stöd i form av arbetspensionsrehabilitering kan enbart fås för studier som huvudsyssla. Yrkesstudier ses som huvudsyssla om omfattningen är minst 4,5 kompetenspoäng/studieperiod. Yrkeshögskolestudier är huvudsyssla om omfattningen är minst 5 studiepoäng/studieperiod.

När studierna börjar

När ska jag meddela Varma om att studierna börjar?

  • När du har fått läroanstaltens meddelande om att du har antagits:
    Skicka meddelandet till Varma genom att logga in på Meddelanden och bilagor > Skicka bilaga > Välj ämne > Rehabilitering > Meddelande om antagning till utbildning.
  • När du har inlett studierna: Meddela oss att du har inlett studierna genast när de börjar genom att logga in på Ansökningar och anmälningar > Reseräkning och anmälan om studier > Till studieanmälan.

Får jag ersättning för skolresor?
Om din dagliga skolresa är minst 10 kilometer i en riktning, skriv en reseräkning i vår e-tjänster månatligen i efterskott. Sammandrag av utgiftsersättningar.

Kan jag ha avlönat arbete medan jag studerar?
Du kan arbeta om inte arbetet fördröjer dina studier och inkomsten håller sig inom vissa gränser, som du kan kontrollera genom att logga in på e-tjänster. Kontollera din inkomstgräns. Om du har stadigvarande arbete eller inkomstgränsen överskrids, meddela om det till Varma. På så sätt säkerställer du att du inte behöver betala tillbaka rehabiliteringsförmåner.

Januari

Hur meddelar jag efter årsskiftet om att en ny termin har börjat?
Gör anmälan om att studierna fortsätter genom att logga in på Ansökningar och anmälningar > Reseräkning och anmälan om studier > Till studieanmälan. Vi betalar ut studierelaterade kostnadsersättningar utgående från din studieanmälan. Om resvägen från din bostad till läroanstalten är över 10 kilometer, skicka en månatlig reseräkning i efterhand.

Måste jag skicka ett nytt skattekort till Varma?
Ja. Utan skattekort innehåller vi en skatt på 20–50 procent enligt skattemyndighetens beslut. Innehållningens belopp beror på rehabiliteringsförmånens belopp. Vi återbetalar den skatt som innehållits till ett för stort belopp genast när vi fått skattekortet för pension av skattebyrån. Läs mer om beskattningen.

Maj–juni

Får jag rehabiliteringspenningen för sommarmånaderna?
Vi betalar rehabiliteringspenning även för sommarlovstiden mellan vår- och höstterminen, och du behöver inte ansöka separat om denna sommartida förtjänst. En ledighet på över en månad bör utnyttjas för att främja studierna, men något studiepoängsantal har inte fastställts. Under sommaren kan du också utföra lönearbete, men meddela om du arbetar i mer än 2 månader. Du kan också göra praktik eller delta i oavlönad arbetsprövning som anknyter till det område du studerar. För oavlönad arbetsprövning måste du göra upp en rehabiliteringsplan.

Vad händer om min examen skjuts upp?
Om du enligt din ursprungliga rehabiliteringsplan borde ha tagit din examen på våren, men du måste fortsätta att studera ännu på sommaren, ska du visa oss läroanstaltens skriftliga studieplan (kurser som ska avläggas, tidtabellen, antal studiepoäng som krävs, beräknat examensdatum) och ett intyg över redan avlagda studier. Vi överväger separat om vi kan stödja din fortsatta plan.

Kan jag ta ut sommarsemester under läroavtalet?
Läroavtalet binder dig och arbetsgivaren på samma sätt som ett tidsbundet arbetsavtal. Du kan ta ut semester om semesterdagar har intjänats enligt kollektivavtalet.

Augusti–september

Ska jag meddela om att höstterminen har börjat?
Meddela om att studierna fortsätter när du inlett studierna på hösten. Vi betalar ersättningarna för kostnader i anslutning till studierna när vi har fått din anmälan om fortsatta studier via e-tjänster: Ansökningar och anmälningar > Reseräkning och anmälningar > Meddelande om studier.

När studierna avslutas

Vad ska jag göra när jag blir färdig och studierna slutar?
När du har slutat studera avslutas Varmas rehabilitering och det är dags för dig att söka jobb. Meddela alltid Varma om du tar din examen i förtid eller dina studier avbryts så att vi kan kontrollera huruvida du är berättigad till rehabiliteringsstöd och för att undvika återkrav.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();