Kan du genom rehabilitering utföra ett helt nytt arbete?

  • Kan du med din nuvarande utbildning och arbetserfarenhet få ett helt nytt arbete med hjälp av arbetsprövning eller arbetsträning?
  • Är det ett alternativ för dig att skaffa dig ett nytt yrke och byta bransch för att få ett arbete som bättre passar ditt hälsotillstånd?
  • Kan du bli företagare och på så sätt få lämpligare arbetsuppgifter?