Kan rehabiliteringen genomföras på din egen arbetsplats?

  • Kan du fortsätta i ditt nuvarande arbete med hjälp av arbetsprövning och arbetsarrangemang?
  • Är det möjligt att justera din arbetsbeskrivning så att den bättre passar ditt hälsotillstånd?
  • Kan du få ett annat arbete på din egen arbetsplats?
  • Kan det på din arbetsplats hittas en uppgift som är lämplig för dig efter att du genomgått någon tilläggsutbildning?
  • Behöver du som företagare stöd för anskaffning av utrustning eller maskiner?