Arbetsprövning

Vi kan stödja din återgång till arbetet genom arbetsprövning, t.ex. efter en lång sjukledighet.

Prövningen kan genomföras på din nuvarande arbetsplats eller hos en ny arbetsgivare. Dina arbetsuppgifter kan omorganiseras eller så får du lära dig ett helt nytt arbete.

Arbetsprövningen pågår i allmänhet 1–3 månader och högst 6 månader.

Arbetsprövning som stöds av Varma (pdf)