Näringsunderstöd för företagare

Om du fortsätter i arbetslivet som företagare kan vi bevilja dig näringsunderstöd för att utöva företagsverksamhet som passar ditt hälsotillstånd.

Vi kan bevilja understöd för anordningar som underlättar arbetet, yrkesrelaterad specialutrustning eller ändringsarbeten på arbetsmaskiner.

Varma stöder företagarverksamhet (pdf)