Utbildning

Om du trots arbetsprövningen eller arbetsträningen inte lyckas med återgången till arbetet, kan vi stödja din utbildning till ett nytt yrke.

Utbildningen kan t.ex. omfatta

  • en kurs
  • en yrkesexamen
  • ett läroavtal
  • en yrkeshögskoleexamen

Omskolning som stöds av Varma (pdf)
Läroavtalsutbildning som stöds av Varma (pdf)