Så här ansöker du om arbetspensionsrehabilitering

  1. Diskutera med din behandlande läkare eller din företagsläkare om dina möjligheter till arbetspensionsrehabilitering.
  2. Ta upp arbetspensionsrehabiliteringen till diskussion även med din arbetsgivare. Som företagare kan du fundera över dina möjligheter att fortsätta arbeta med hjälp av rehabilitering som stöds av Varma.
  3. Be läkaren skriva ett B-läkarutlåtande som bilaga till rehabiliteringsansökan.
  4. Fyll i en elektronisk ansökan om arbetspensionsrehabilitering efter att du fått ett B-läkarutlåtande.

Vid behov ber vi om tilläggsutredningar som grund för beslutet. Vi kan till exempel be arbetsgivaren om en beskrivning av dina arbetsuppgifter och möjligheterna till arbetsarrangemang. Den genomsnittliga handläggningstiden för en rehabiliteringsansökan är tre veckor. Med rehabiliteringsbeslutet får du uppgifter om vem som är din personliga rehabiliteringsexpert som du kan rådgöra med om din rehabilitering.