Så här ersätter vi rehabiliteringsklientens kostnader

Skriv reseräkningar månatligen i efterskott.

Resekostnader

Du kan ansöka om ersättning för resekostnader när resan från din boningsort till arbetsprövnings- eller studieplatsen är minst 10 km. Vi betalar en halverad kilometerersättning för en resa i en riktning till ett belopp av 0,21 €/km. Om antalet resdagar är minst 10/månad betalar vi ersättning för hela månaden, dvs. för 21 dagar. T.ex. en 35 km lång resa i en riktning: 21 dagar x 35 km x 0,21 € = 154,35 €/månad. Om antalet resdagar är under 10/månad betalar vi ersättning för de faktiska resdagarna. T.ex. en 35 km lång resa i en riktning, 3 dagar/månad: 3 dagar x 35 km x 0,21 € = 22,05 €/månad.

Regelbundna resor
Gör en reseräkning varje månad i efterskott. Till gamla rehabiliteringsklienter (till exempel studerande under höstterminen 2018) betalar vi fortfarande ersättning i högst sex månaders perioder.

Enstaka resor
Om du gör enstaka eller oregelbundet återkommande resor, till exempel till en praktikplats eller en rehabiliteringspartner, gör en reseräkning varje månad efter besöken. Vid besöken hos en rehabiliteringspartner finns ingen kilometergräns.

Ersättning av studiekostnader

Till en rehabiliteringsklient som studerar betalar vi ut ersättning för studiekostnader för 300 euro per termin, då vi har tagit emot din studieanmälan.

Speciella boendearrangemang

Om du på grund av det långa avståndet (resan i en riktning minst 70 km) måste skaffa en andra bostad under rehabiliteringen, och du har boendekostnader både på hemorten och rehabiliteringsorten, ersätter vi extra boendekostnader under den aktiva rehabiliteringstiden med 19 €/dygn. Små kostnader ersätter vi enligt de faktiska kostnaderna.

Skicka oss en kopia av hyresavtalet och hyreskvittot antingen per post till adressen Varma, Rehabiliteringstjänster, PB 3, 00098 Varma eller skanna och skicka dem som krypterad e-post https://turvaposti.varma.fi. Lägg till din egen e-postadress som avsändare. Lägg till e-postadressen skannausepa@varma.fi som meddelandets mottagare. Tryck på "Fortsätt". Ange din personbeteckning i fältet "Ämne" och lägg till bilagorna. Tryck på "Sänd".

Vi ersätter också en hemresa, som är längre än 70 km i en riktning, en gång i veckan (4 resor/månad). T.ex. en 95 km lång resa i en riktning: 4 x 95 km x 0,21 € = 79,80 €.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();