Samarbeta vid planeringen

Med tanke på din rehabiliteringsplan ska du fundera på

  1. vilka rehabiliteringsåtgärder du är beredd på
  2. om du kan tänka dig att återgå till ditt tidigare arbete
  3. vilken typ av nytt arbete du kan tänka dig
  4. och med vilken tidtabell.

Varmas rehabiliteringsexpert bistår med råd när du gör upp din plan.

Planeringen inleds ofta redan under företagshälsosamtalet (pdf) där du själv, arbetsplatsens personaladministration och företagshälsovården deltar.