Rehabiliteringspenning

Vi betalar dig rehabiliteringspenning om din utkomst före rehabiliteringen utgjordes av lön, sjukdagpenning eller arbetslöshetsskydd. Kom ihåg att meddela den som betalar ut dagpenningen att du börjar få rehabiliteringspenning!

  • Beloppet är lika stort som invalidpensionen + 33 %.
  • Utbetalningen börjar när du till exempel inleder din arbetsprövning.

Vi innehåller skatt på din rehabiliteringspenning utgående från skattekortet. Du kan begära ett skattekort på wbben på adressen skatt.fi/skattekort, per telefon på nummer 029 497 001 eller på skattebyrån. Skattemyndigheten skickar skattekortet direkt till oss.

Om du skickar ett skattekort för lön är innehållningsprocenten minst 25 %.

Om du ännu inte ansökt om rehabiliteringspenning kan du beställa en uppskattning på din invalidpension i vår webbtjänst.