Rehabiliteringsstöd + rehabiliteringstillägg

Om du redan får tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd, betalar vi dessutom ett rehabiliteringstillägg på 33 % under rehabiliteringstiden.

På tillägget uppbärs 40 % skatt enligt skattestyrelsens anvisning.